Any-Password-Recovery Logo

Şartlar ve koşullar

Any-Password-Recovery, bilgileri ve ürünleri aşağıdaki şartlar ve koşullara tabi olarak bu web sitesinde kullanımınıza sunar. Bu web sitesine erişerek bu hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Any-Password-Recovery, bu hüküm ve koşulların herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda yasalarda ve eşitlikte tüm çözüm yollarını arama hakkını saklı tutar. Bu web sitesine erişerek bu hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Any-Password-Recovery, bu hüküm ve koşulların herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda yasalarda ve eşitlikte tüm çözüm yollarını arama hakkını saklı tutar. Aksi belirtilmedikçe web sitesinde bulunan tüm bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Burada açıkça verilmeyen tüm haklar Any-Password-Recovery tarafından saklıdır. Bu web sitesinden indirilebilen Yazılımın kullanımında doğal tehlikeler olabilir. Yazılımın indirilmesi ve kullanılması, Yazılıma dahil edilen veya Yazılımla birlikte verilen son kullanıcı lisans sözleşmesine tabidir.

GÖRÜNTÜLER

Bu web sitesinde görüntülenen tüm logolar, açılış ekranları, sayfa başlıkları, resimler ve grafikler (topluca "İşaretler"), tescilli olarak Any-Password-Recovery veya tedarikçilerine aittir. Burada açıkça izin verilmediği sürece, Herhangi bir Parola Kurtarma'nın açık yazılı izni olmadan herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla herhangi bir Markayı indirmek, kullanmak, çıkarmak, kopyalamak, iletmek, görüntülemek, değiştirmek veya dağıtmak yasaktır.

TELİF HAKKI

Bu Web sitesindeki bilgiler (metin, grafik, resim, logo, ses ve yazılım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) telif hakkı ile korunmaktadır. Bu Web Sitesindeki bilgilerin tüm Telif Hakkı, Any-Password-Recovery veya tedarikçilerine aittir ve Birleşik Krallık telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır. Burada özel olarak izin verilmedikçe, bu web sitesindeki tüm bilgiler önceden yazılı izin alınmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, çıkarılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, görüntülenemez, yayınlanamaz, uyarlanamaz veya herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla veya herhangi bir ortamda ele alınamaz. Herhangi Bir Şifre Kurtarma. Web sitesinin ve Yazılımın herhangi bir bölümünde yer alan Herhangi bir Şifre Kurtarma'nın herhangi bir telif hakkı bildirimini değiştiremez veya kaldıramazsınız.

TİCARİ MARKA

Bu Web Sitesinde görüntülenen ticari markalar, logolar ve hizmet markaları ("Markalar"), Any-Password-Recovery, lisans verenleri ve / veya diğer üçüncü tarafların mülkiyetindedir. Markaları, Herhangi Bir Parola Kurtarma'nın veya Markalara sahip olabilecek üçüncü şahısların önceden yazılı izni olmadan kullanmanıza izin verilmez.

GERİ BİLDİRİMİNİZ

Yazılım, bu Web Sitesi veya Any-Password'ün diğer ürünleri, programları veya hizmetleri ile ilgili sorular, yorumlar, öneriler veya ilgili bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Any-Password-Recovery'ye gönderilen yorumlar veya materyaller- Kurtarma ("Geri Bildirim") gizli olarak kabul edilmeyecektir. Herhangi bir Parola Kurtarma, bu Geri Bildirim ile ilgili olarak hiçbir yükümlülüğe sahip olmayacak ve Geri Bildirimi sınırlama olmaksızın çoğaltma, kullanma, ifşa etme, sergileme, sergileme, dönüştürme, türev çalışmalar oluşturma ve başkalarına dağıtma özgürlüğüne sahip olacaktır ve ücretsiz olacaktır. Bu Geri Bildirimi içeren ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Geri Bildirimde yer alan tüm fikirleri, kavramları, teknik bilgileri veya teknikleri herhangi bir amaçla kullanmak.

Herhangi Bir Şifre Kurtarma Ürününün Fiyatlandırması

Fiyat Teklifi İstekleri, E-posta veya web formları aracılığıyla Any-Password-Recovery'ye gönderilebilir. Any-Password-Recovery, mevcut fiyatlandırma ve kullanılabilirliğe dayalı olarak size yazılı olarak fiyat teklifleri verecektir.

Any-Password-Recovery, web sitesinde lisansların, ürün yükseltmelerinin ve yazılım güvencesinin fiyatını listeler. Fiyatlar ve ürün bulunabilirliği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Sürüm yükseltmeleri, uygun yazılımın satın alındığına dair kanıt gerektirebilir. Tüm fiyatlar, geçerli satış veya katma değer vergilerine tabidir. Bağlayıcı bir Sipariş Onayı veya her iki tarafın imzaladığı bir Sözleşme ile kararlaştırılmadıkça tüm fiyatlar ve kullanılabilirlik değişebilir.

Any-Password-Recovery, ürünlerin ve promosyonların durdurulması veya kullanılamaması ile ilgili siparişleri / talepleri iptal etme ve bu web sitesini fiyatlandırma hataları da dahil olmak üzere herhangi bir zamanda düzeltme hakkını saklı tutar.

Üçüncü Taraflara Bağlantılar

BU WEB SİTESİNDE SAĞLANAN TÜM BİLGİLER, HERHANGİ BİR GARANTİ, TEMİNAT VEYA BEYAN OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. HERHANGİ BİR ŞİFRE KURTARMA YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, TÜM AÇIK, ZIMNİ, YASAL VEYA DİĞER GARANTİLER, GARANTİLER VEYA BEYANLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TİCARETİN ZIMNİ GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIKÇA REDDEDER VEYA İHLAL OLMAMASI.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Ne Any-Password-Recovery ne de bağlı kuruluşları, yan kuruluşları, direktörleri, temsilcileri, çalışanları veya diğer temsilcileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, sonuçsal, cezai ve / veya örnek zararlardan sorumlu olmayacaktır. Bu web sitesi ile bağlantılı olarak kar veya gelir kaybı, veri kaybı ve / veya iş kaybı veya bu web sitesinin kullanılması veya kullanılamaması veya herhangi bir Şifre Kurtarma tavsiye edilse bile burada yer alan içeriğe güvenilmesi bu tür zararların oluşma olasılığı.

TAZMİNAT

Any-Password-Recovery'yi, bağlı kuruluşlarını ve görevlilerini, yöneticilerini, temsilcilerini ve çalışanlarını, avukatlar da dahil olmak üzere tüm hak talepleri, kayıplar, zararlar, yükümlülükler, maliyetler ve harcamalara karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve tutmayı kabul edersiniz. Bu web sitesini uygunsuz kullanımınızdan veya buradaki hüküm ve koşulları ihlal etmenizden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan ücretler.

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yardım için Müşteri Hizmetleri Merkezimizi ziyaret edin. Teşekkür ederim.